Фондация
Фондация
"Звезда на надеждата"

Фондация Тавита България
Фондация Тавита

Сдружение „Един живот”
Сдружение
„Един живот”

Сдружение „Самаряни”
Сдружение
„Самаряни”

КСУДС "Н.Й.Вапцаров"

Презентация за България - 2010г.

ЦНСТ

Последна вечер с холандците 2010г.