Фондация
Фондация
"Звезда на надеждата"

Фондация Тавита България
Фондация Тавита

Сдружение „Един живот”
Сдружение
„Един живот”

Сдружение „Самаряни”
Сдружение
„Самаряни”

Общинска администрация гр.Роман

СОУ "Васил Левски" гр. Роман

Начално училище “П. Р. Славейков” гр. Роман

Комисия за защита от дискриминация

Държавна агенция за закрила на детето

Времето в гр. Роман според sinoptik.bg